Adatkezelési szabályzat

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

BEVEZETÉS

Jelen Adatvédelmi szabályzat valamennyi felhasználónk személyes adatainak kezelésére vonatkozik a Starpath Agency (tulajdonosa: CSIKI ANITA EV.) szolgáltatásaival kapcsolatban. Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban ismertetjük a személyes adatok kezelésének módját és az adatok kezelésének célját. Ez az adatvédelmi szabályzat továbbá információkat tartalmaz a cookie-kra vonatkozó szabályzatunkról. Az Alicante Ingatlan szolgáltatásainak igénybevételével. és a jelen Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával a következő feltételek érvényesek.

A személyes adatok közlése nem kötelező

A felhasználónak bármikor lehetősége van dönteni arról, hogy nyilvánosságra hozza-e személyes adatait vagy sem. Számos szolgáltatásunk igénybevételéhez azonban személyes adatokat kérünk az Alicante Ingatlan felé. Amennyiben adatainak megadása szükséges, az Alicante Ingatlan tájékoztatja Önt arról, hogy mely adatok „szükségesek” a termékek és/vagy szolgáltatások használatához, és mely adatok „nem kötelezőek”.

Személyes adatok kezelése

Az Alicante Ingatlan szolgáltatásainak igénybevételével Csiki Anita Ev. kezelei felhasználóinak személyes adatait. Ez vonatkozik a névre, telefonszámra és e-mail címre. Továbbá pénzügyi adatok, mint például a bankszámlaszám, feldolgozásra kerülnek, ha a felhasználó az Alicante Ingatlan szolgáltatásait vásárolja, amennyiben ezek az adatok szükségesek az említett szolgáltatások kifizetéséhez.

A személyes adatok feldolgozása az alábbi helyzetekben történik:

Szerződés megkötése és végrehajtása a felhasználóval;
Adminisztratív feldolgozás; a felhasználó által megvásárolt termékek és/vagy szolgáltatások felajánlása és/vagy szállítása;
Számlázás; fizetős termékek és/vagy szolgáltatások esetén. Sikertelen fizetés esetén Csiki Anita Ev. átadhatja a követelést behajtásra, követelésbehajtó cégnek;
A fenti esetekben a név, telefon és e-mail cím megadása szükséges a szerződés teljesítéséhez.

Annak érdekében, hogy a felhasználónak lehetőséget biztosítsunk arra, hogy információkat helyezzen el és cseréljen el egy vagy több weboldalunkon;
hogy a felhasználó számára hírleveleket, ajánlatokat, felhasználói információkat, szolgáltatási értesítéseket és/vagy egyéb, a felhasználó számára releváns elektronikus üzeneteket küldjön, amennyiben a felhasználó kifejezetten beleegyezett ebbe;

Közvetlen ajánlatok megtétele a felhasználónak vagy egyéb promóciós célokra e-mailben és/vagy telefonon keresztül, amennyiben a felhasználó kifejezetten beleegyezett ebbe. E tekintetben Alicante Ingatlan harmadik felekkel együttműködhet;
A fent említett helyzetekben a személyes adatok, e-mail cím megadása opcionálisan történik, amely feldolgozáshoz a Felhasználó hozzájárulását adja.

Szolgáltatásaink ellenőrzése, elemzése, karbantartása, optimalizálása és biztosítása, valamint termékeink és/vagy szolgáltatásaink visszaélésszerű használatának és/vagy csalásának felderítése és megakadályozása;
Termékeink és/vagy szolgáltatásaink stratégiai elemzései és jelentései meghatározásához; és/vagy
Ha egy felhasználó meglátogatja valamelyik (mobil) weboldalunkat, szervereink (automatikusan) elmenthetik az olyan információkat, mint az URL-címek, IP-címek, böngészőtípusok, nyelvek, adatok és a látogatások időpontja;
A fent említett helyzetben a Starpath Agencynek jogos érdeke fűződik a személyes adatok feldolgozásához.

A megadott személyes adatokat Alicante Ingatlan kizárólag a szolgáltatások teljesítése céljából, pontosabban a személyes adatok gyűjtésének kifejezett célja érdekében kezeli.

Felhasználók jogai

Minden felhasználónak joga van a tájékoztatáshoz, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz és a személyes adatai kezelése elleni tiltakozáshoz.

Abban az esetben, ha a felhasználó ezen jogok közül egy vagy több jogára kíván hivatkozni, a starpathagency@gmail.com címen keresztül kapcsolatba léphet Csiki Anita EV-vel, ahol a felhasználó törölheti vagy helyesbítheti személyes adatait a szoftverben.

Harmadik félnek történő átadás

Az alábbiakban foglaltaktól eltérően a felhasználók személyes adataihoz kizárólag az Alicante Ingatlan által az informatikai struktúra biztonságára és/vagy feldolgozására és/vagy karbantartására felhatalmazott személyek férhetnek hozzá.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célokra olyan adatfeldolgozót vontunk be, akivel megállapodást kötöttünk annak biztosítására, hogy az adatkezelő megfelelő garanciát nyújtson a technikai és szervezési biztonsági intézkedések tekintetében.

Az Alicante Ingatlan a személyes adatokat a következő felekkel osztja meg:

Rackforest (Adattárolás, Domain)

Abban az esetben, ha adatvédelmi incidenst észlel, rendkívül fontos, hogy értesítsenek minket. Ezt a starpathagency@gmail.com címen keresztül jelentheti be. Bejelentését és adatait bizalmasan kezeljük.

Az Alicante Ingatlan nem adja át felhasználóinak személyes adatait harmadik félnek, kivéve, ha ez a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban szerepel és/vagy ha ez szükséges a szolgáltatásai teljesítéséhez, jogszabályi rendelkezés alapján vagy vészhelyzet esetén, ha ez az Alicante Ingatlan ésszerű véleménye szerint a felhasználóinak érdekében áll. Ide tartoznak a hatóságok jogos kérései, idézések vagy bírósági végzések, a károk vagy csalások kivizsgálása vagy megelőzése érdekében tett lépések, illetve a hálózatunk és a Szolgáltatásaink biztonságának garantálása érdekében tett lépések.

Kiskorúak

A helyi szabályozás szerinti korhatár alatti gyermekek nem használhatják oldalunkat és/vagy nem regisztrálhatnak leendő alkalmazásainkra sem szüleik vagy törvényes képviselőik engedélye nélkül.

Biztonság

Alicante Ingatlan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tett annak érdekében, hogy a felhasználók személyes adatait védje az elvesztéstől vagy a jogellenes feldolgozástól.

Megőrzési időszak

A személyes adatokat kizárólag a fentiekben meghatározott célok eléréséhez szükséges ideig kell tárolni, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok hosszabb megőrzési időt írnak elő, amely esetben a személyes adatokat az alkalmazandó jogszabályok által előírt ideig kell tárolni.